Vi ska på bästa möjliga sätt utföra service och reparationer på Mercedes person- och lätta transportbilar samt leverera reservdelar till dessa. Vår strävan är att behandla dig på samma sätt som vi själva skulle vilja bli behandlade som kunder på en Mercedesverkstad.
  • Du ska hela vägen känna vårt stora och personliga engagemang.
  • Du och din Mercedes ska behandlas professionellt och fackmannamässigt för att skapa ett stort och långvarigt förtroende för oss.
  • Vi ska i allt väsentligt minst leverera det en auktoriserad Mercedesverkstad gör.