Motorelektronik är i vår värld ett ganska vidsträckt begrepp. I äldre Mercedes är bränsleinsprutningen ett system och tändsystemet ett annat. Sedan mitten på 1990-talet blir systemen mer och mer integrerade i varandra.

På Mercedesmodeller introducerade efter 1999 blir det ytterligare komplext när motorelektroniken, kraftöverföringen och chassiesystemen arbetar med varandra och kontinuerligt utbyter information. Vi vågar påstå att för att på ett bestående och fackmannamässigt vis kunna felsöka och åtgärda fel i motorelektroniken krävs det betydande pondus och erfarenhet från teknikern som utför arbetet. Systemförståelse och djup insikt i nätverkstopologin är A och O.

Oavsett om det rör sig om en bensin- eller dieselmotor så blir skillnaderna mellan en original- och en universal diagnosutrustning större ju nyare bilen är. En universalutrustning kommunicerar med bilen via ett universellt gränssnitt, eller ”språk”, medans en originalutrustning använder ett Mercedesspecifikt gränssnitt som ger mer och djupare information. På modeller introducerade efter 2000 är dessutom originaldiagnosutrustningen medveten om mjukvarunivån i det system som felsöks och meddelar om det finns en ny drivrutin tillgänglig som kan kompensera för den aktuella felinlagringen eller löser kända problem.

Möjligheten till att kunna ringa in orsaken till ett fel bygger ofta på teknikerns förmåga på att kunna utesluta andra möjliga orsaker. Vi och andra proffs arbetar därför alltid utifrån hela bilen med alla dess nätverk och system som bas.

Vår Mercedes original diagnosutrustning erbjuder dig:

 • Absolut 100 % säkerhet på identifiering av systemversion.
 • Menystyrda felsökningsvägar vid felfunktion utan felinlagring.
 • Tillgång till Mercedes informationssystem för kända fel, hur de identifieras och åtgärdas.
 • Integrerat oscilloskop med referensmönster för signalformer. Nog snabbt för att kunna analysera datasignaler och med funktion för att sända signaler med känd form som kan utvärderas.
 • Jämför alltid är- och börvärden med indikering på avvikelser.
 • Komponentkontroller med utvärdering.

Vår personal erbjuder dig:

 • Mer än 37 års erfarenhet av Mercedes olika motorsystem.
 • Systemteknikerkompetens ”Drivlina”. Vi är specialister på Mercedes bensin- diesel- och hybridmotorer.
 • Fortlöpande vidare- och specialistutbildning på nya motortyper och system genom Mercedes utbildningsorganisation på samma villkor som teknikerna från de auktoriserade verkstäderna.
 • En kompetensnivå som ger full access i Mercedes mjukvarucentral.

Vårt företag erbjuder dig:

 • State of art utrustning för kontroll av kablage, komponenter och ställdon genom seriell- och / eller parallell mätning via break out box.
 • Mätutrustning för utvärdering av dieselinjektorer vid motorstörningar eller startsvårigheter där felinlagring inte föreligger.
 • Mät- och kontrollutrustning för laddluftsystem och avgasmottryck.
 • Mätutrustning för kontroll av bränsletryck och pumpkapacitet på moderna dieselmotorer.
 • Utrustning för kontroll av cylinderläckage.
 • Reservdelslager med både bredd och djup. Oftast kan vi felsöka, reparera och leverera samma dag.

Motoroptimering

Vi kommer sannolikt att tacka nej till att felsöka och reparera dina problem i motorstyrningen om du har ”motoroptimering” i din Mercedes. Många av de både unika och ytterst effektiva felsökningsvägarna i vår original diagnosutrustning bygger på jämförelser mellan är- och börvärden och sätts helt ur funktion vid en motoroptimering. De i motorelektroniken inbyggda skyddsfunktionerna är ofta helt urkopplade eller kraftigt förändrade. Följden blir ofta kostsamma skador på motor, katalysator, partikelfilter eller automatväxellåda. Du finner fördjupad information om motoroptimering under ”automatväxellådor”.