Oavsett om din Mercedes-Benz är en cabriolet, ”softtop”, eller har ett varioroof, ”plåtcab”, så är vi rätt verkstad för dig om du skulle få problem eller driftstörningar med takmanövreringen. Original diagnos- och testutrustning varvat med lång erfarenhet av att felsöka och reparera mekaniken, hydrauliken och elektroniken säkerställer ett fackmannamässigt arbete på din ögonsten.

Vidare information om service och ”vanliga” reparationer finner du under: Hobby & entusiastbilar > Cabbar.
Om din Mercedes cab inte är diagnostiserbar via dator eller felinlagring så hänvisar vi dig till annan verkstad. Likaså när det gäller tygreparationer, omklädnad eller byte av ruta i cabben, då är det ett jobb för en bilsadelmakare.

Takmanövreringen på en cabriolet, eller varioroof, är alltid en händelseförloppskedja. Det betyder att om det är 12 olika delmoment i att köra av taket så påbörjas moment 2 inte för än moment 1 är genomfört och systemet har fått detta bekräftat, och så vidare. Detta gör att det i de flesta fall är helt omöjligt att fastställa en felsökningskostnad före påbörjat arbete. Vi arbetar därför med din cabriolet efter att du godkänt villkoren i ett kontrakt. Där medger du en maximal summa för felsökning och godkänner att nödvändiga delreparationer och extraarbeten genomförs tills en övergripande diagnos är fastställd. I många fall behöver cabutrymmet nödöppnas för att komma åt att mäta på komponenter eller sensorer. Detta är därför ett bra exempel på ett nödvändigt extraarbete. Om din bil är 15 år gammal och utrymmet aldrig har varit nödöppnat så kanske vi får lägga 4 timmar på en nödöppning, i andra fall 7 minuter.

Många problem med takmanövreringen orsakas av bristfälliga eller undermåliga skadereparationer. Vi förfogar därför över en grundläggande utrustning för karosserimätning. Vi börjar alltid arbetet med att kritiskt granska passformen på de olika karossdelarna för att undvika att lägga tid på en bil där takmanövreringen aldrig kan fås att fungera på avsett vis. Om vi kan konstatera att bilen har genomgått en skadereparation genomför vi en mätning på karossen före vi går vidare.

Efter vinter kommer vår…

Mercedes-Benz är Sveriges populäraste cabriolet med mer är 16.500 registrerade bilar. Under vissa perioder på våren känns det ibland som större delen av dessa söker hjälp hos oss. Vi har alltid mycket hög arbetsbeläggning under April, Maj och Juni. Då kommer alla hobby- och entusiastbilar fram och behöver ibland lite handpåläggning. Vid första värmeböljan blir det ytterligare en beläggningstopp med många AC-arbeten. Om det är så att du under sommaren upplever att du har problem med takmanövreringen så boka tid på hösten för en kontroll istället för att vänta tills du har ett fullständigt funktionsbortfall.

För att minska arbetsbelastningen på vår och försommar tar vi varje vinter emot ett lämpligt antal ”Projekt cabbar”. Där utförs arbetet till lägre timdebitering med utleverans enligt det kontrakt som vi ingår. Fråga oss gärna om villkoren kring detta.

Några goda råd:

  • Köp aldrig en begagnad cab där takmanövreringen inte fungerar, avbryts, kärvar eller kräver handkraft för att slutföras.
  • Lägg hellre några tusenlappar mer och köp en svensksåld cab med full dokumentation. Jämför priser och var kritisk. Kolla efter variationer på karosseriskarvarna och färgskillnander.
  • Granska dörrsidorna noga efter fuktskador och var uppmärksam på mögeldoft eller om bilen känns ofräsch.
  • Om din cab varit strömlös under vintern så normalisera alla fönsterhissar före du kör av taket första gången. Börja med de främre.
  • Håll regelbunden koll på oljenivån till takhydrauliken. Systemet förbrukar ingen olja, så om nivån börjar sjunka föreligger det ett läckage. Sök hjälp innan du som följd av läckaget förstör klädseldetaljer eller får ett funktionsbortfall i ”fel” läge.