Vid felsökning och reparation av din Mercedes går det inte alltid går att överblicka vad som behöver göras eller hur man måste göra det. Vi har därför valt att ligga med ett mycket omfattande lager av packningar så att våra arbeten så långt som det är möjligt kan genomföras med kontinuitet.

Oavsett var du har köpt en reservdel till din Benz så är det i vår värld lika naturligt som professionellt att byta alla packningar som berörs under arbetets gång. Hur kul kan det vara att lägga ner ytterligare 50 minuter efter ditt byte av spolarpump till att frilägga allt igen för att byta packningen mellan tank och pump som nu läcker som ett såll och kostar 7 kronor?

Vi är helt på det klara med att vi inte prismässigt kan konkurrera med de stora internetbaserade reservdelsleverantörerna. Men: om du frånser det faktum att du oftast får vad du betalar för, så upplyser vi dig alltid om vilka packningar och monteringsdetaljer som åtgår vid arbetet om du låter oss leverera delarna.
Här är vårt utbud av packningar som bredast:

 • AC
 • Automatväxellådor
 • Avgassystem
 • Bromssystem
 • Bränslesystem
 • EGR-system
 • Kylsystem
 • Kraftöverföring
 • Laddluftsystem
 • Motor
 • Oljesystem
 • ”Våta” sensorer