Liksom de auktoriserade Mercedesverkstäderna är vi specialutbildade av Mercedes för att kunna göra service, felsöka och reparera din Mercedes på det vis som tillverkaren har fastställt.

Genom Mercedes-Benz utbildningsorganisation ”Global Training” är vi alltid uppdaterade på tekniknivån i din Mercedes med fortlöpande vidare- och specialistutbildning.

Gällande Europalagstiftning fastställer vår rätt att delta på samma villkor som de auktoriserade Mercedesverkstäderna. Mercedes ställer samma kunskapskrav på oss för ett godkännande och vi får samma utbildning.

Detta erbjuder vi dig:

  • Mercedes-Benz Underhållstekniker
  • Mercedes-Benz Systemtekniker Drivlina
  • Mercedes-Benz Systemtekniker Chassie

Läs mer om Mercedes kompetensstege här:

Vi använder med få undantag samma specialverktyg som de auktoriserade verkstäderna och givetvis diagnostiseras din Mercedes-Benz med original diagnosutrustning. Vi förfogar både över det äldre systemet ”Star Diagnos” och det nuvarande ”Xentry”. Dessa är ständigt uppkopplade mot Tyskland och uppdateras flera gånger per dygn. Oavsett hur ny din Mercedes är, eller vilken modell som du har valt, så har vi omedelbar tillgång till den senaste informationen och kunskapen som tillverkaren  har om din bil. Våra Star Diagnosis / Xentry, och deras tekniska informationssystem, ger full insikt om hur de olika systemen i din Mercedes-Benz arbetar och vägleder oss till hur eventuella fel på enklaste vis lokaliseras och åtgärdas. Vi lovar dig att en Star Diagnosis / Xentry är helt överlägsen alla diagnossystem som den öppna marknaden kan erbjuda för att felsöka en Mercedes.
Vi vet, vi har lärt oss den hårda vägen…

Delarna som monteras i din Benz vid service eller reparation är alltid av den senaste tekniknivån och fabrikantens krav eller rekommendationer på uppdateringar av drivrutiner och mjukvara följs alltid.

Vad skiljer oss från en auktoriserad verkstad?

Vi har under en längre tid stuckit ut hakan ordentligt och konstaterat att utanför de auktoriserade Mercedesverkstäderna så finns det ingen verkstad i Värmland som kan erbjuda dig och din Mercedes den kompetens och utrustning som vi gör. Uttalandet är inte speciellt blygsamt, men vi har hittills varken blivit motsagda eller överbevisade om motsatsen.

Det obestridliga faktum att vi är den enda verkstaden i Värmland som enbart arbetar med Mercedes tycker vi talar för sig själv.

I allt väsentligt erbjuder vi dig och din Mercedes det en auktoriserad verkstad gör. Vår passion, fingertoppskänsla och snart 40 års erfarenhet av Mercedes-Benz personbilar ger dig en ytterligare och rejäl bonus.