Rättvist: Vi har olika timdebiteringar beroende på vilket arbete vi utför. Arbetskostnaden för en service ”A” på en A-klass är av naturliga orsaker lägre än för att felsöka och reparera luftfjädringen på en S-klass, eftersom den senare kräver betydligt mer dyrbar utrustning, utbildning och teknisk information. Med andra ord: du betalar enbart för den kompetens och utrustning som din bil och det av dig beställda arbetet kräver.

Hederligt: Vi debiterar dig den faktiska kostnaden för det förbrukningsmaterial som vi använder när vi arbetar med din bil. Inte 7% av totalsumman för de åtgående reservdelarna som är standard inom branschen.

Ärligt: I de fall som det föreligger sammanfallande arbetsmoment krediterar vi dig givetvis den tid som vi tjänar in.

Effektivt: Vi utbildar oss på, och skaffar specialverktyg till, endast de Mercedesmodeller och system som vi vet att vi kommer att arbeta med eller som vi har valt att kunna arbeta med.

Hyggligt: I de fall där vår långa erfarenhet av Mercedes gör att vi kan utföra arbetsmoment på avsevärt kortare tid än avsett tar vi självfallet hänsyn till detta i debiteringen.

Rakt: Vid din förfrågan får du alltid ett distinkt svar på när, hur och under vilka former vi kan arbeta med din bil. Om det är möjligt får du även en prisuppgift när du bokar arbetet eller så kommer vi överens om kostnadsramarna för en felsökning.

Seriöst: Vi erbjuder i de flesta fall minst samma kompetens och utrustningsnivå som de auktoriserade Mercedesverkstäderna. Självfallet gäller din nybilsgaranti när vi utför service.

Ansvarsfullt: Givetvis levererar vi det av dig beställda arbetet på utlovad tid och till överenskommet pris.

Lite udda: Vi svarar i telefon…