Vi upplever att det ofta blir problem med underhållsarbeten och reparationer på både hobby-, säsongs- och entusiastbilar. Dessa bilar körs kanske bara 6- 700 mil om året, oftast på sommaren.

Om bilen är av lite nyare snitt och själv indikerar både när den behöver service, och även serviceomfattningen, blir ofta underhållskostnaderna mycket höga. Serviceindikatorn räknar både körd distans och förbrukad tid sedan förra servicen. Ett bra exempel är tändstiftsbyte på M 113. Bytesintervallet är 9- 11.000 mil eller 4 år, vilket som först faller in. Beroende på i vilken modell motorn sitter och vilket utförande den har så kostar ett tändstiftsbyte mellan 3.200 och 4.200:- hos oss. Om din bil har körts 4 år och 2.500 mil sedan förra bytet så tycker du säkert att man kan lägga dessa pengar på något roligare.
Oavsett vilken modell som du har valt eller hur gammal den är så är vi alltid villiga att diskutera med dig och föreslå en underhållsplan som är passande och lämplig. Dock vill vi att du accepterar att våra råd och förslag alltid är fackmannamässiga. När det gäller AMG modeller med kompressor eller turbo så följer vi alltid fabrikantens serviceupplägg.

Våra smörjmedel är godkända av Mercedes

Vi använder genomgående av Mercedes-Benz godkända smörjmedel, givetvis av den typ och med de egenskaper som din bil konstruerades för. Detta kan tyckas självklart, men det är det faktiskt inte. Många kunder vill ha ”den bästa oljan”. Den bästa oljan för en motor från 80-talet är inte en modern olja. Dagens oljor har egenskaper som är anpassade efter dagens konstruktioner och behov. Används dessa i äldre motorer blir resultatet ofta direkt skadligt.

Efter vinter kommer vår!

Eftersom vi arbetar mycket med Mercedes AMG-modeller, säsongs-, hobby- och entusiastbilar har vi alltid mycket hög arbetsbeläggning under April, Maj och Juni. Vi ser därför helst att service, underhållsarbeten och icke akuta reparationer utförs på hösten.

Felsökning av äldre Mercedes

Många av dessa bilar var ”top of the line” när de producerades. Tekniken är i många fall även i dag mycket avancerad. De elektroniska konstruktionerna är ibland en kombination av analog och digital teknik som kräver både erfarenhet, systemförståelse och kompetens av den som ska arbeta med bilen. I de flesta fall har vi full tillgång till fabrikantens tekniska information, felsökningsanvisningar, de mätkablar och specialverktyg som krävs för att kunna underhålla, felsöka och reparera din pärla.

Tekniken med att felsöka din Mercedes via original datorbaserade system såsom HHT, Stardiagnosis och Xentry är i de flesta fall användbar först i mitten, eller i några fall i början, av 90-talet. Vi förfogar därför över en Sun SMP 4000 motoranalysator för att kunna felsöka äldre motorer. I dag är det, helt naturligt, ytterst ovanligt med motoranalysatorer på bilverkstäderna. Vår används flera gånger i veckan och vi har snart 40 års erfarenhet av att felsöka motorstörningar på det sätt som man var hänvisad till förr i tiden.

De flesta mätkablagen till vår SMP 4000 är även anpassade för att kunna anslutas till oscilloskop-delen, HMS 990, på vårt Xentrysystem. Detta ger oss tillgång till det bästa av två världar. I många fall har vi arbetat professionellt med de äldre modellerna ända sedan de introducerades.

Givetvis utför vi service, felsöker och reparerar även ”vanliga” äldre Mercedes-Benz personbilar.