Under Felsökning > Cabbar / Taksystem finner du information om hur vi löser problem med takmanövreringen på din cabriolet, ”Softtop”, eller varioroof, ”plåtcab”.

Frånsett Mercedes Roadsters är de flesta Mercedes cabrioleter i grund och botten byggda på stommen av en ”vanlig” Mercedes. Detta medför att underhållsplanerna i stort överensstämmer med den plattform som den aktuella modellen bygger på. En del kontroller och smörjning av cabställning och lister förekommer på vissa serviceomfång. Hjulupphängningar och bromsutrustning är vanligtvis hämtade från andra lämpliga modeller liksom motorer och större delen av drivlinan.

Detta medför att vår lagerhållning av reservdelar till stor del är fulltäckande med minimala länktider som följd.
Om du enbart använder din Mercedes cabriolet under sommaren och vill diskutera anpassade serviceomfång så är du välkommen. Under vår, försommar och tidig höst har vi oftast mycket hög arbetsbeläggning och som följd av detta längre väntetider än normalt. När det gäller underhållsarbete och icke akuta reparationer så underlättar du för oss om detta kan utföras under sen höst.