Vi har lång erfarenhet av att felsöka och reparera de 5- (722.6) och 7- (722.9) växlade elektroniskt styrda automatväxellådorna som är monterade i Mercedes personbilar och Vito lätta lastbilar.

Den 9-växlade automatväxellådan, 725.0, som numera är standard i de flesta personbilsmodellerna har vi inte stött på så mycket problem med än. Vi har i alla fall utbildat oss och skaffat de specialverktyg som krävs.

Genom Mercedes utbildningsorganisation ”Global Training” har vi med godkänt resultat genomfört de utbildningar som leder fram till specialistkompetens på automatväxellådor och allhjulsdrift, 4-MATIC. Mercedes ställer samma kunskapskrav på oss för ett godkännande som på sina egna tekniker och vi får samma utbildning.

Vår orginaldiagnosutrustning och de hjälpsystem som är infogade i denna ger oss i de flesta fall möjligheten att ställa en säker diagnos. Efter att den komponent som orsakar problemet med din automatlåda är lokaliserad lägger vi upp en strategi för arbetet som du får godkänna innan vi fortsätter. En del problem kan lösas med växellådan kvar i bilen, annars så demonterar vi och plockar isär för kontroll och bedömning. Under hela arbetet använder vi givetvis det av Mercedes tillhandahållna tekniska informationssystemet och reparationsanvisningar samt original specialverktyg . Vid indikation på lamell- och / eller bromsslitage gör vi även en kontroll på de enheter som uppvisar avvikande värden för att få till en så långsiktig lösning som möjligt. Efter detta får du besked om hur vi vill föreslå att dina problem ska åtgärdas. I alla lägen tar vi hänsyn till det övergripande skicket och mätarställningen på din bil. Det hör till undantagen att vi föreslår en helrenovering och vi har aldrig inför kunden på ekonomiska grunder kunnat motivera en fabriksrenoverad byteslåda. Vi lär inte hamna på julkortslistan hos de aktörer som systematiskt monterar byteslådor, men: det mesta går faktiskt att reparera och justera utan kostsamma helrenoveringar eller byteslådor.

En del av de problem som kunderna upplever som fel på växellådan går att lösa genom uppdatering av drivrutinerna i motor- och växellådsstyrningen. I vissa fall kan vi genom diagnosutrustningen genomföra anpassningar så att fullgod och normal funktion uppnås. Hård växling och problem med momentomvandlarens lock-up är ett bra exempel som ofta går att lösa utan att demontera och reparera. Omvänt är det heller inte ovanligt att problem i motorstyrningen, växelväljarmodulen eller i chassiesystemen orsakar felfunktion i automatväxellådan.

”Fast jag har spolat växellådan så kvarstår problemen…”

Vi får ofta in arbeten på automatväxellådor där kunden av annan verkstad efter genomförd ”felsökning” fått frågan: ”Vill du att vi spolar lådan och ser om det hjälper?”.
Oftast har kunden inte kunskapen att göra bedömningen om en spolning är relevant utan förlitar sig på att den aktuella verkstaden har den kompetensen och svarar ”ja”.

6-7.000:- senare är problemen desamma.

Ofta visar det sig att problemen är av elektronisk orsak och att växellådselektroniken har etablerat nödkörningsläge för att inte mekaniska skador ska uppstå. Inte sällan ligger problemet inte ens i växellådan eller dess styrsystem.
I vår värld krävs det ingen specialistkompetens för att dra slutsatsen att ett solklart elektroniskt fel inte blir löst av att en spolning genomförs.

Konsumenträttsligt har en verkstad skyldighet att erbjuda ”fackmannamässig kompetens”.

Detta innebär:

  • Att verkstaden före påbörjat arbete har gjort bedömningen att den har nödvändig kompetens och relevant utbildning för att kunna genomföra felsökning och reparation av det specificerade problemet .
  • Tillgång till de specialverktyg och den mätutrustning som kan komma att krävas.
  • Tillgång till den tekniska information som kan komma att krävas för att genomföra en reparation eller för att utvärdera mätresultaten.
  • Tillgång till de mjukvaruuppdateringar som kan komma att krävas.

 

Vi spolar växellådan i de fall som mängden slitagerester i oljan är betydande, uppenbart felaktig olja har använts eller att kylarvätska har trängt in i systemet.
Då använder vi den av Mercedes-Benz framtagna utrustningen så att arbetet kan utföras korrekt och på avsett vis.
Vår originaldiagnosutrustning ger oss möjlighet att öppna ventil för ventil i ventilpaketet under spolningen och att utvärdera eventuella förändringar.
Givetvis förfogar vi över testutrustning för att kunna fastställa om din växellådsolja är kontaminerad av glykol eller kylarvätska, vilket ofta orsakar svåra funktionsstörningar och på sikt ett totalhaveri.

Utan undantag använder vi växellådsolja som är godkänd av Mercedes-Benz.

Några goda råd:

  • Sök omgående hjälp av ett proffs om du får missljud, funktions- eller driftsstörningar på din automatväxellåda, om oljeläckage uppstår eller om bilen drar kylarvätska utan konstaterat utvändigt läckage.
  • Följ alltid fabrikantens fastställda serviceintervall. I de fall som Mercedes inte har fastställt något periodiskt underhåll så följ våra eller andra Mercedesproffs råd. Dom är väl underbyggda och minskar dina kostnader över tid.
  • Om du överväger att anlita en allbilsverkstad för service på din automatväxellåda så säkerställ att dom använder en av Mercedes-Benz godkänd olja. Vår erfarenhet visar att 10-15% av problemen med automatväxellådor beror på att olja med i bästa fall ”performance level” har använts.
  • De enda gångerna som du möjligen avhjälper en funktionsstörning med att byta växellådsolja och filter, eller att spola den, är när växellådan nyligen fyllts med en olja som inte är godkänd av Mercedes-Benz, d.v.s med fel egenskaper, och att problemen uppstod efter oljebytet.
  • Motoroptimera inte! Om du tycker att du behöver mer kraft så köp den Benz som motsvarar dina behov eller önskemål. Då är även växellådan och dess styrning anpassad för kraften och vridmomentet.

Före du ringer till oss:

Många som ringer till oss vill diskutera felinlagringar och störningssymptom. Om vi får 4 sådana telefonsamtal på en dag så har ofta en och en halv timme förbrukats. Vi har aldrig löst någon funktionsstörning på en automatväxellåda via telefon och vi kommer heller aldrig att göra det.

Vänligen notera därför att:
Alla felsökningar på automatväxellådor börjar med en provkörning och en grundläggande scanning av bilens samtliga system.
Detta är inte förhandlingsbart.
Efter detta gör vi en bedömning om hur vidare felsökning ska ske. Efter att du har godkänt villkoren i vår orderbekräftelse så bokar en tid för felsökning. Det är sällan mindre väntetid än två arbetsveckor, ofta mer.

Om du bor långt ifrån Karlstad så blir detta givetvis opraktiskt för dig. Oavsett om du bor i Pajala, Stockholm eller Hörby så ber vi dig att vända dig till en verkstad närmre ditt hem och inte belasta oss med förfrågan eller spekulationer om dina problem.

Om du ringer från en allbilsverkstad så kommer vi att hänvisa dig till Mercedes tekniska support.

 

Vi åtar oss arbeten på din automatväxellåda enbart när den är monterad i bilen.

Detta på grund av att vi måste kunna få en överblick av de andra systemen i bilens datornätverk som påverkar funktionen i växellådsstyrningen. Då kan vi även bedöma adaptionsvärdena på skiftelementens fyllnadstider och applikationstryck för att enklare fastställa vad som orsakar dina problem

Om du har problem med automatväxellådan i din motoroptimerade Mercedes så vill vi provköra och göra en inledande bedömning innan vi tar beslut om både felsökning och eventuella reparationer. Vår erfarenhet säger att ofta är växellådan skrotfärdig. Oavsett utförande eller fabrikat på motoroptimeringen så är, i princip utan undantag, momentbegränsningen på ettans växel satt ur spel eller kraftigt minskad.

Växellådsstyrningen är inte medveten om att effekt och vridmoment är höjt och sköter som följd av detta växlingarna som om bilen vore i originalskick. Ofta är effekt och vridmoment är så kraftigt höjda att en kraftigare dimensionerad växellåda skulle varit monterad. På växellåda 722.6 är vanligen båda frihjulsnaven, lamellpaket B2, kopplingspaket K1 och momentomvandlarens lock-up överbelastade och förstörda.

Du finner mer information om motoroptimering under ”Motorelektronik & styrning”