Du betalar mindre och får mer:

Hos oss får din Mercedes-Benz service minst efter original serviceschema. Reservdelarna som används är av originalfabrikat och givetvis är smörjmedlen godkända av, och uppfyller de krav som Mercedes ställer. Servicearbetet dokumenteras med original Mercedes-Benz serviceprotokoll. Självfallet fyller vi i och stämplar din servicebok.

Från 2006-7 har alla Mercedes-Benz digital servicebok, ”DSB”. Givetvis för vi in servicedokumentationen i Mercedes datasystem, d.v.s. ingen eftermarknadsvariant som orsakar kaos och förvirring.

Till de flesta personbilarna har vi färdiga paketpris för alla förekommande servicealternativ och periodiska servicetillägg. Dessa innefattar arbete, material och moms. Vi tar stor hänsyn till din bils ålder och dess körda distans när vi bokar din tid för service och avsätter alltid extra tid för att kunna åtgärda eventuella merarbeten. Tack vare detta, och vårt välsorterade reservdelslager, så visar vår statistik att endast 7% av bilarna bokas om för merarbeten efter service. Du informeras före arbetets slutförande om eventuella fel och brister som uppdagas under servicen så att dessa, om du så önskar, kan åtgärdas omedelbart.  Vid alla servicearbeten har du möjlighet att boka gratis lånebil.

Förfrågan och framförhållning

Om din Mercedes inte har varit på service hos oss förut så vill vi att du har registreringsnummer, mätarställning, serviceindikering och verkstadskod tillgängliga vid din förfrågan. Om din Benz inte har digital servicebok så uppskattar vi om du även har serviceboken tillgänglig.

Vi kan då svara på vilken serviceomfattning som krävs och vilka periodiska servicetillägg som är aktuella. Du får rätt prisuppgift och vi kan planera tids- och materialåtgång.

Under vår, försommar och tidig höst har vi alltid mycket hög arbetsbelastning och beläggning. Eftersom din Mercedes i god tid informerar dig om återstående tid eller distans till nästa service så ber vi dig att boka tid snarast när bilen påkallar service.

Mercedes-Benz nybilsgaranti

EU-direktivet Motor Vehicle Block Exemption Regulation, ”MVBER” (gruppundantaget), säkerställer din rätt att låta en icke märkesauktoriserad verkstad utföra service med gällande nybilsgaranti bibehållen. Denna lagstiftning gäller till 31/5-2028. I ditt garantihäfte finns utförlig information och villkor rörande andra garantier.

Om du har köpt förlängd nybilsgaranti till din Mercedes så måste du enligt det avtal som du har godkänt utföra service på en auktoriserad Mercedesverkstad.

Serviceavtal

Om du har tecknat ett Mercedes-Benz serviceavtal eller privatleasar din Mercedes så hänvisar vi dig till en auktoriserad verkstad.

Tyvärr får vi ofta uppfattningen att kunderna inte riktigt har förstått beräkningsgrunderna för serviceavtalet som dom har ingått i. Om du överväger att infoga ett serviceavtal i finansieringen när du ska köpa en ny Mercedes hjälper vi dig gärna med en objektiv redogörelse för vad motsvarande servicearbete skulle kosta hos oss. För att du ska kunna ta det beslut som passar dig bäst så behöver vi veta vilken omfattning på serviceavtalet som du överväger, vilken bil du tänker köpa och hur långt du kör per år.

Gratis merarbete

På de flesta personbilsmodellerna har vi kostnadsfritt lagt till merarbete på bromsarna. Det innebär att vi vid alla stora serviceomfång demonterar och återmonterar bromsbeläggen ur oken. Rengör ok och belägg. Kontrollerar rörligheten på bromskolvarna och justerar parkeringsbromsen. Du betalar för den arbetstid som Mercedes har fastställt för den aktuella servicen och får kostnadsfritt merarbete för ungefär 900:-.  Om det skulle vara så att bromsbeläggen behöver bytas debiterar vi dig för materialkostnaden för beläggen, eventuella slitagevarnare och monteringsdetaljer. Givetvis efter ditt godkännande. Vid ett sådant fall minskar din totalkostnad för verkstadsbesöket med ytterligare c:a 700:- jämfört med andra verkstäder. De modeller som inte omfattas är samtliga AMG-modeller, modeller med elektrisk parkeringsbroms och de modeller som har SBC-bromssystem, d.v.s. E-klass W/S 211 och CLS W 219 fram till facelift samt SL / R230. Oavsett bensindriven modell kontrollerar vi även din bils avgasvärden för att i god tid kunna förebygga dyra följdfel.

Det kan tyckas onödigt att vi utför underhållsarbete som bilens konstruktörer inte tycker är nödvändigt, men faktum kvarstår, de bilar som kommer till oss för första gången har  ofta defekta bakre bromsskivor redan vid 8.000 mil. På de bilar som vi löpande har skött underhållet på byter vi ut bromsskivorna vid 20-25.000 mil när dom är utslitna.

Mjukvaruuppdateringar

Våra originaldiagnossystem, StarDiagnos” och Xentry”, ligger hela tiden online med Mercedes och vi har omedelbar tillgång till de senaste uppdateringarna. Vid varje servicearbete följer vi fabrikantens krav eller rekommendationer på aktuella mjukvaruuppdateringar för din bil. Vid behov, och efter ditt godkännande, installeras dessa i din bil.

Fair Price

De auktoriserade verkstäderna lanserade för ett antal år sedan ett koncept för service och reparationsarbeten under benämningen ”Fair Price”. Vi har inte full insikt i hur arbetena beräknas men lokalt nämns ofta att arbets- och materialkostnaden rabatteras med 15-25 %. Oavsett hur beräkningen sker ser vi gärna att du jämför med våra ordinarie priser. Vi vill vidare göra dig uppmärksam på att dessa erbjudanden gäller vissa arbeten på vissa modellserier och omfattar enbart bilar som uppnått en viss ålder. Vårt sätt att beräkna gäller alla modeller, från produktionsstart och med ursprunglig serviceomfattning. Dessutom spelar det ingen roll från vilket land du ringer…  Läs mer om ”Fair Price”