Sedan introduktionen 2002 av E-klass W/S 211  har alla E-klass kombi haft luftfjädring bak. 211:an fanns även med ett mer avancerat luftfjädringssystem, ”Air-Matic”, där även framaxeln är luftfjädrad.

Detta system kom redan 1999 med S-klass W 220 och finns från 2007 även att beställa från C-klass och uppåt.

ABC står för ”Active Body Control” och är ett hydrauliskt aktivt fjädringssystem. Sedan några år tillbaka finns en utvecklad variant av ABC, ”Magic Body Control” där ett kamerasystem scannar vägen framför bilen och förbereder fjädringssystemet på vad som komma skall via AI.

Samtliga fjädrings- och nivåregleringssystem inordnas egentligen under chasseisystem. Eftersom vi får så många förfrågningar rörande just fjädring så har vi valt att ha en egen meny för information kring detta.

Oavsett om din Mercedes har luftfjädring bak, Air-Matic eller ABC så ställer både felsökning men kanske i synnerhet reparation av systemen mycket höga krav på diagnosutrustning, specialverktyg och självfallet teknikern som ska utföra arbetet. Efter genomförd reparation måste systemet kalibreras. En speciell inclinometer överför bärarmsvinklarna till originaldiagnosutrustningen som sedan kalibrerar systemet. Om inte detta utförs går det inte på något sätt att få korrekta värden vid hjulinställningen. Bilen kommer att få bristfälliga köregenskaper och en frisk aptit på däck.

Vid reparation är det även ett absolut krav att de utbytta komponenterna har rätt tekniknivå jämfört med den i bilen befintliga och att en anpassning sker efter genomförd reparation. Ofta avslutas arbetet med en uppdatering av systemets, och ett flertal andra systems, drivrutiner.

Ta tag i dina problem!

Många väntar med att söka hjälp tills dom fått ett fullständigt funktionsbortfall på fjädringssystemet. När det gäller luftfjädring så tvingas vi ofta konstatera dyrbara följdskador på kompressorenheten eller huvudsäkringsmodulen för femsiffriga belopp som kunde ha undvikits om huvudproblemet åtgärdats i tid.
Sök därför hjälp om din Benz regelbundet sjunker i fjädringen över natten eller synbart redan vid mindre temperatursänkningar. Sjunker den redan vid kortare uppehåll är läget akut!

Vi erbjuder dig specialistkompetens, original diagnosutrustning och specialverktyg. Genom vårt reservdelssystem får vi tillgång till de olika komponenternas tekniknivåer så att du kan få en korrekt prisuppgift före påbörjad reparation.

Före du ringer till oss:

Vi åtar oss arbeten på fjädringssystem enbart åt de kunder som bor i närheten av Karlstad. Det är inte ovanligt att ett eller flera återbesök krävs efter en första åtgärd. Om du då har 60 mil till vår verkstad så blir stämningen snart ganska tryckt om dina problem är av inte helt överskådlig art.
Vi ber därför dig som bor långt ifrån Karlstad att anlita en verkstad i din närhet och som följd diskutera dina problem med den verkstaden.
Vi har aldrig, och kommer aldrig, att lösa problem på fjädringssystem över telefon.

Om du hör till de som letar reservdelar till Mercedes olika fjädringssystem på internet så vill vi göra dig uppmärksam på att de ledande aktörerna på marknaden klart och tydligt anger att de erbjuder dig ”reparationslösningar”. Detta innebär att delarna inte är klassificerade som reservdelar och inte har en specificerad tekniknivå eller specificerade egenskaper. Om du använder dessa delar finns det en betydande risk att fjädringssystemet inte kommer att fungera på avsett vis. I värsta fall kan allvarliga driftsstörningar uppstå även i andra system. Omvänt kan allvarliga störningar uppstå i fjädringssystemet om undermåliga komponenter används i exempelvis motorelektroniken.