Aktuellt

Semesterinfo!

Fredagen den 5/7 gör vi vår sista dag före sommarsemestern.
29/7 finns vi åter på plats för att hjälpa dig och din Benz.
Då är du välkommen att ringa eller att besöka oss!

Kompetenz för din Benz!

Vi erbjuder i de flesta fall minst samma kompetens och utrustning som de auktoriserade Mercedesverkstäderna.
Gällande Europalagstiftning säkerställer vår rätt till samma utbildning, information och utrustning.

Viktigare än du tror!

Alla oljor och driftsvätskor som vi använder i vår produktion eller säljer som reservdelar är godkända av Mercedes-Benz. Det innebär att de uppfyller de krav och egenskaper som krävs för att säkerställa en korrekt och fullgod funktion. Ett godkännande föregås av omfattande prov, tester och utvärderingar från Mercedes.

Krånglar AC´n?

Enligt gällande lagstiftning har du som konsument skyldighet att säkerställa att företaget som du anlitar för reparation av din AC-anläggning har ett giltigt företagscertifikat.

Detta erbjuder vi dig och din Benz: Läs mer