Felsökning är, har alltid varit, och kommer alltid att vara det som skiljer en märkesspecialiserad verkstad från en allbilsverkstad.

För oss och andra Mercedesspecialiserade verkstäder är också felsökning det som skiljer en systemtekniker från en underhållstekniker. En systemtekniker är en ämnes- och områdesspecialist med mycket djupa kunskaper i det aktuella systemet.
Vi erbjuder dig två av fyra möjliga systemteknikerkompetenser, chassie och drivlina. För att förenkla för dig så betyder det att vi är specialister på allt som håller bilen kvar på vägen, inkl de flesta aktiva förarhjälpmedel, och allt som driver den framåt. I menyerna har vi med flit utlämnat ”Elektronik” av den orsaken att det mesta i en Mercedes sedan många år tillbaka regleras och
styrs av elektronik.

Din Mercedes diagnostiseras med Mercedes original diagnossystem. Vi förfogar både över det äldre systemet ”Star Diagnos” och det nuvarande ”Xentry”.

Systemen är ständigt uppkopplade mot Mercedes i Tyskland och uppdateras flera gånger per dygn. Oavsett hur ny din Mercedes är eller vilket utförande den har så har vi omedelbart tillgång till den senaste informationen som vägleder oss till att på enklast möjliga vis lokalisera och åtgärda det som orsakar dina problem.

Vid funktionsstörningar utan felinlagring finns även tillgång till ytterst effektiva menystyrda felsökningsvägar. Systemet erbjuder även statistiskt underbyggda vägvisare då massiva felinlagringar föreligger i flera olika system och nätverk. Vi lovar dig att en ”Xentry” är helt överlägsen alla diagnossystem som den öppna marknaden kan erbjuda.

Vi vet, vi har lärt oss den hårda vägen…