1.     Underhållstekniker: Du har en grundläggande förståelse för bilen som helhet, de olika systemens funktion och sättet de samarbetar. Du kan utföra underhålls- och reparationsarbeten. Med hjälp av fabrikantens diagnosutrustning och tekniska informationssystem kan du utföra grundläggande felsökning, utvärdera resultatet av denna, lokalisera fel och åtgärda dessa på ett bestående sätt. Efter en veckas lärarledd undervisning och lärarens godkännande är du underhållstekniker.

2.     Systemtekniker: För att få påbörja din utbildning till systemtekniker, som är en ämnes- och områdesspecialist, så är du godkänd underhållstekniker. Utbildningen inleds med en veckas lärarledd undervisning för tvärgående grundkompetens. Efter lärarens godkännande får du välja fortsatt utbildningsväg mellan fyra huvudområden. Innan du går vidare med din specialisering så måste du med godkänt resultat ha genomfört en betydande mängd interaktiva delutbildningar. Beroende på område så får man räkna med ytterligare 60 – 80 timmar i tidsåtgång. Därefter följer, beroende av område, 6-8 dagars lärarledd utbildning. De fyra områdena är:

 

  • Drivlina: Du är specialist på motorer, inkl motorelektronik, och kraftöverföring. I kraftöverföring infogas manuella växellådor, automatväxellådor, slutväxlar och fyrhjulsdrift.
  • Chassie: Du är specialist på hjulupphängningar, broms-, chassie- och fjädringssystem. Detta inkluderar även många funktioner i både aktiva och passiva säkerhetssystem.
  • Komfort & Säkerhet: Du är specialist på klimatisering / AC, vissa aktiva säkerhetssystem och de system i kupén som gör din resa lättare och behagligare.
  • Telematik: Du är specialist på ”Infotainment”, audio / navigation och hur din Benz kommunicerar med omvärlden via internet.

3. Diagnostekniker: För att få påbörja din utbildning till diagnostekniker så är du godkänd systemtekniker. Utbildningen är lärarledd och fördelad över 5 separata veckor. En diagnostekniker arbetar huvudsakligen med mycket komplex felsökning som ofta  spänner över flera av de i bilen ingående datornätverken.