Vi erbjuder dig 30 % rabatt på totalkostnaden för reparation av parkeringsbromsen på din E-klass W/S 210. Erbjudandet gäller under förutsättning att du köper av oss föreslagen reparation efter av oss utförd felsökning.