De auktoriserade Mercedesverkstäderna har sedan många år tillbaka ett koncept benämnt ”Fair Price”.

Detta till trots så finns det sedan slutet av 2013 ingen direkt klickbar information på Mercedes-Benz svenska officiella hemsida.

Om man tittar på olika auktoriserade verkstäders hemsidor så anger vissa att erbjudandet gäller specificerade årsmodeller och andra omfattningar gäller på andra ställen. Om det föreligger fri användning, tolkning och omfattning av konceptet eller om någon av aktörerna släpar efter med uppdateringen av sina hemsidor har vi ingen aning om.

När konceptet startades så angavs det att servicearbetena utfördes enligt ursprunglig arbetsomfattning och att 30% rabatt lämnades på arbets- och materialkostnaden vid både service och reparationer.

Några år senare angavs att: ”FairPrice är ett specialanpassat underhållskoncept för dig som kör en några år äldre Mercedes-Benz”.

Lokalt i Karlstad anges det i dag att konceptet ”Fair Price” erbjuder dig 10-20 % rabatt på arbete och reservdelar från att din Mercedes är 4 år gammal. Erbjudandet gäller endast utvalda arbetsoperationer.

Oavsett aktör ser vi gärna att du jämför med våra priser, utförda efter de av Mercedes ursprungligt fastställda arbetsomfattningarna. Vår prisvärdhet ökar ju nyare, exklusivare eller extremare din Mercedes är.

Avslutningsvis så gör vi ett undantag från vår strikta policy att inte, på något sätt, kommentera våra kollegors sätt att arbeta eller marknadsföra sig: Eftersom det efter ett antal år erbjuds 20 % rabatt och ett ”Fair Price” så undrar vi hur man ska benämna prissättningen före det?

Det är vår uttalade förhoppning att du ser förbi stora rabatter och ser till vad du faktiskt får för de pengar som du betalar. Oavsett om du väger in det faktum att vi utför minst samma arbete, använder samma reservdelar och oftast levererar mer än vi tar betalt för, så är det ju i slutändan ändå den summan som står längst ner på kvittot som du ska betala. Med eller utan rabatt.