Krånglar cabben?

Vi tar varje vinter emot ett antal projektcabbar. Om du har mekaniska, hydrauliska eller elektroniska problem med din soft top eller vario roof så fixar vi detta och levererar före våren.

Läs mer

Krånglar AC´n?

Enligt gällande lagstiftning har du som konsument skyldighet att säkerställa att företaget som du anlitar för reparation av din AC-anläggning har ett giltigt företagscertifikat.

Läs mer

Kompetenz för din Benz!

Vi erbjuder i de flesta fall minst samma kompetens och utrustning som de auktoriserade Mercedesverkstäderna.
Gällande Europalagstiftning säkerställer vår rätt till samma utbildning, information och utrustning.

Viktigare än du tror!

Alla oljor och driftsvätskor som vi använder i vår produktion eller säljer som reservdelar är godkända av Mercedes-Benz. Det innebär att de uppfyller de krav och egenskaper som krävs för att säkerställa en korrekt och fullgod funktion. Ett godkännande föregås av omfattande prov, tester och utvärderingar från Mercedes.