Många tror att servicen måste utföras på en auktoriserad Mercedesverkstad under garantitiden. Gällande Europalagstiftning säkerställer din rätt till fortsatt gällande garanti oavsett var du gör service. Läs mer>>