Alla oljor och driftsvätskor som vi använder i vår produktion eller säljer som reservdelar är godkända av Mercedes-Benz. Det innebär att de uppfyller de krav och egenskaper som krävs för att säkerställa en korrekt och fullgod funktion. Ett godkännande föregås av omfattande prov, tester och utvärderingar från Mercedes.